GintaRozes.lv vietne rūpējas par to, lai sargātu, Jūsu privātumu un aizsargātu, Jūsu personas datus.
GintaRozes.lv vietnē ar SSL sertifikātu tiek nodrošināts drošs savienojums starp klienta iekārtu un serveri.

Izmantojot interneta veikalu, Jūs piekrītat šīs privātuma politikas noteikumiem.
Ja nepiekrītat politikas noteikumiem, lūdzam, neizmantojiet interneta veikalu.
Šajā privātuma politikā ar „personas datiem” jāsaprot informācija vai informācijas fragmenti, kas saistīti ar Jums vai tādu informāciju, kas varētu ļaut tieši vai netieši Jūs identificēt.

Personas dati, kurus Mēs varētu apkopot tieši no Jums:
Atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likumam Mēs varam izmantot Jūsu personas datus sekojošiem mērķiem: